Creu Coberta s’adhereix a l’Acord

Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència contra les dones

L’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència contra les dones va néixer el 21 de novembre de 2002, sorgit de les recomanacions del I Congrés de les Dones de Barcelona, que es va celebrar l’any 1999 impulsat pel Consell de les Dones de Barcelona.

Des d’aleshores, l’Ajuntament de Barcelona impulsa l’Acord Ciutadà com a estratègia de col·laboració amb la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt per fer front a la violència masclista de manera més eficaç. Per mitjà de l’adhesió a l’Acord Ciutadà d’empreses, institucions, associacions i persones a títol individual, l’Ajuntament de Barcelona impulsa l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones.

L’Acord Ciutadà forma part del compromís d’execució del Pla de justícia de gènere 2016-2020, de la Mesura de govern de millora del sistema per a l’abordatge integral de les violències masclistes i del Pla estratègic de prevenció del sexisme a la ciutat 2017-2022.

Compromisos derivats de l’Acord

  • Fer públic i explicitar el compromís per una Barcelona lliure de qualsevol tipus de violència contra les dones.
  • Contribuir a prevenir la violència masclista, mitjançant accions d’informació, sensibilització i prevenció.
  • Per a les entitats que s’hi adhereixen, prendre la ferma resolució de treballar des de la mateixa organització per incorporar en el seu dia a dia aquesta perspectiva. També renovar i actualitzar els seus principis, el funcionament intern, els continguts i l’activitat que desenvolupen, igual que millorar l’atenció al públic, ja que són cabdals per contribuir a la no-discriminació i promoure l’eliminació de la violència contra les dones.

Implicacions de l’Acord

  • L’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de les entitats adherides una oferta d’activitats de sensibilització i prevenció, com xerrades, sessions audiovisuals i tallers.
  • Les organitzacions i entitats adherides es comprometen a desenvolupar actuacions pròpies per fer palesa la seva adhesió a l’Acord.
  • Any rere any, l’Acord Ciutadà es ratifica en l’acte institucional de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Com adherir-s’hi
Es pot tramitar la sol·licitud d’adhesió a l’Acord a través del formulari d’adhesió que trobareu a la pàgina de l’Ajuntament.

Més informació
Adreça electrònica: acordnoviolencia@bcn.cat
Per completar la informació aneu a la web de l’Ajuntament

Comparteix la notícia a les teves xarxes